Home


Expeditie Opvoeden heeft de koers verlegd.  


Ik ben op ontdekkingsreis naar het begin.


Begin?


Ja, naar het begin van ons leven in de baarmoeder, de prenatale periode. Deze heeft veel effect op ons leven na de geboorte. Er is nieuwe kennis beschikbaar.

Hoe mooi zou het zijn als we daar meer gebruik van maken!  Wat is dan precies de invloed van de prenatale fase op later gedrag, op psychisch welbevinden en op de gezondheid?


Wat betekent de nieuwe informatie voor het opvoeden en begeleiden van kinderen? Begint opvoeden al voor de geboorte?


Ik neem je graag mee op mijn reis. 
Embryo Expeditie

Als expeditieleider van de Embryo Expeditie volg ik mijn nieuwsgierigheid.

Ik doe allerlei ontdekkingen over ons prenatale leven. Ik deel ze graag met jou.


Zo is er bijvoorbeeld iets bijzonders waar te nemen in de prille fase van de zwangerschap.

Er zijn cijfers bekend waaruit blijkt dat er bij een op de tien zwangerschappen in de eerste drie maanden sprake is van een tweeling. In de meeste gevallen sterft een van de twee leventjes in de embryonale fase. Dit verschijnsel wordt internationaal aangeduid met 'vanishing twin'. In Nederland noemen we het kindje dat na 9 maanden geboren wordt, een alleengeboren tweeling. Laat ik er daar nu een van zijn!


Het bijzondere is dat het overlevende kindje informatie bij zich draagt over het overlijden van het broertje of zusje, zelfs als dit nog maar een embryo was. Wonderlijk vind ik dat. Het vraagt om meer onderzoek en uitleg. Ik stort mij daar met veel plezier in.

Afgelopen jaren is er meer en meer aandacht voor de eerste duizend dagen van ons leven. Gerekend wordt van de conceptie tot en met het tweede jaar. Het zijn deze duizend dagen waarin de sterkste imprints worden gemaakt voor ons verdere leven. Is dat niet fascinerend?